Krediti za penzionere

Mijenjamo se.

Više informacija o promjenama stiže uskoro.

Krediti za penzionere

Krediti za penzionere su nenamjenski krediti koji se klijentima Hypo banke odobravaju bez žiranata, uz polisu životnog osiguranja (koju klijent može dobiti u Banci - bez odlaska u osiguravajuću kuću).

Uslovi za odobrenje kredita

  • Krediti se odobravaju kreditno sposobnim državljanima Crne Gore.
  • Zajmotražilac mora primati ili prenijeti da prima penziju preko Banke.
  • Iznos kredita je od 500,00 do 20.000,00€
  • Rok otplate je od 6 do 108 mjeseci (9 godina)
  • Nominalna kamatna stopa se kreće od 8,48%, efektivna kamatna stopa od 8.78 %*
  • Naknada za obradu kredita iznosi 1%

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u EUR.

Obezbjeđenje

  • Mjenica (potpisana od strane svih ucesnika u kreditu)  i mjenično ovlašćenje za zajmotražioca
  • Administrativna zabrana za zajmotražioca
  • Ostali instrumenti obezbijedjenja prema potrebi
  • Polisa životnog osiguranja od osiguravajućeg društva koje Banka zastupa ili drugog osiguravajućeg društva koje posluje u Crnoj Gori

Potrebna dokumentacija

- Set obrazaca koji se mogu preuzeti od kreditnog referenta, ili sa web prezentacije Banke:

Kreditni zahtjev     Potvrda- izjava    Izjava o solidarnom jemstvu  Administrativna zabrana

- Fotokopije ličnih karata ili pasoša
- Ostala dokumentacija prema potrebi

* Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova

Za iznos kredita od 6.000 €, rok otplate 9 godina, nominalna kamatna stopa iznosi 8,48% na godišnjem nivou, dok efektivna kamatna stopa iznosi 8,78% sa uračunatom naknadom za odobrenje kredita od 1% (60€),

interkalarnom kamatom – maksimalno do 39.47€ (na primjeru od mjesec dana), kao i troškovima mjenice 2€ i upita u kreditni registar CBCG 3€. *

Ukupan dug koji klijent treba da vrati je 8.492,65€ (glavnica+kamata), dok je iznos mjesečnog anuiteta 78.63€.

Visina ostalih administrativnih troškova Banci nije poznata u trenutku kreiranja ovog primjera.