Krediti za penzionere

Uvijek je pravo vrijeme! Sada i do 10.000 EUR!

Hypo Alpe Adria je pripremila specijalnu ponudu, prilagođenu potrebama penzionera. Mogu je koristiti svi penzioneri FOND-a PIO CG, koji svoje penzije primaju ili će primati preko Hypo Alpe-Adria banke.
Korišćenje kredita je nenamjensko i sredstva se isplaćuju na račun klijenta u Hypo Alpe-Adria-Bank A.D. Podgorica.
Za klijente banke se na osnovu redovnih mjesečnih primanja i procjene boniteta klijenta mogu odobravati krediti bez žiranata, uz životno osiguranje korisnika kredita.

Korisnik kredita i uslovi:

 • Krediti se odobravaju kreditno sposobnim državljanima Crne Gore koji su korisnici Hypo paketa za penzionere
 • Zajmotražilac mora primati penziju preko Hypo Alpe-Adria-Bank A.D. Podgorica
 • Kamatna stopa je fiksna i iznosi od 9.87% (NKS) na godišnjem nivou za sve korisnike Hypo paketa za penzionere.
 • Iznos kredita je od 500,00 – 10.000,00
 • Rok otplate je od 12 do 84 mjeseca, ukoliko posebnim uslovima nije drugačije definisano. Otplata zadnjeg anuiteta se u najvećem broju slučajeva mora završiti prije navršene 75-e godine starosti klijenta, uz životno osiguranje korisnika kredita.

 Posebni uslovi za odobrenje:

Kreditno sposobnim smatra se onaj zajmotražilac čiji anuitet iznosi 50% (1/2) neto mjesečnog primanja ili manje, a kreditnu sposobnost zajmotražioca može svojim primanjima poboljšati sudužnik. 
Naknada za odobrenje ovog kredita je od 1% - 2%.
Korisnik Hypo paketa za penzionere plaća mjesečnu članarinu u iznosu od 1,00€.
Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u EUR.

Obezbjeđenje

 • Mjenica (potpisana od strane svih učesnika u kreditu)  i mjenično ovlašćenje za zajmotražioca
 • Administrativne zabrane za zajmotražioca i žirante
 • Ostali instrumenti obezbijeđenja prema potrebi

 

Potrebna dokumentacija

- Set obrazaca koji se mogu preuzeti od kreditnog referenta, ili sa web prezentacije Banke:

Kreditni zahtjev     Potvrda- izjava    Izjava o solidarnom jemstvu  Administrativna zabrana

Set obrazaca za Zajmotražioca sadrži:

 • 1 uredno popunjen i svojeručno potpisan Zahtjev za kredit
 • 1 ovjerenu i potpisanu Potvrdu / Izjavu
 • 2 administrativne zabrane ovjerene od strane penzionog fonda

Set obrazaca za žiranta / Sudužnika po kreditu sadrži:

 • 1 ovjerenu i potpisanu Potvrdu / Izjavu
 • 1 administrativna zabrana ovjerene od strane poslodavca kod kog žirant / sudužnik radi
 • 1 uredno ponunjena i svojeručno potpisana izjava za žiranta / sudužnika ovjerena potpisom kreditnog referenta ili kod nadležnih organa za ovjere

- Fotokopija važećih ličnih karata ili pasoša
- Mjenica i mjenično ovlašćenje koje se mogu kupiti na šalteru banke
- Dokumentovano obezbjeđenje
- Ostala dokumentacija prema potrebi

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova

Za iznos kredita od 5.000€, rok otplate 5 godina i rejting klijenta 2A, nominalna kamatna stopa iznosi 9.89% na godišnjem nivou, dok efektivna kamatna stopa iznosi 10.85% sa uračunatom naknadom za odobrenje kredita od 2%, interkalarnom kamatom – maksimalno do 38.13€ (na primjeru od mjesec dana), kao i troškovima mjenice 2€ i upita u kreditni registar CBCG 3€. U ukupne troškove i obračun efektivne kamante stope (EKS) nijesu uključeni troškovi polise osiguranja (ukoliko je ista neophodna)*. Mjesečno održavanje tekućeg računa za penzionere iznosi 1€.

Ukupan dug koji klijent treba da vrati je 6.295,92€ (glavnica+kamata), dok je iznos mjesečnog anuiteta 104.93€

Ukupan iznos (trošak) koji klijent treba da plati iznosi: 1.439,05€ (ovaj iznos predstavlja zbir kamata za cijeli period, administrativnih naknada i ostalih troškova koji su ušli u obračun EKS)

* Za penzionerske kredite obezbijeđene životnim osiguranjem, klijent će imati i troškove osiguranja , koji zavise od više faktora (godine starosti, rok otplate, visina kredita...) zbog čega visina tog troška nije poznata Banci i nije uračunata u EKS. U trenutku kada trošak osiguranja bude poznat Banci, ući će u obračun EKS.