O nama

Hypo Group Alpe Adria

Hypo Group Alpe Adria AG (HGAA) sa sjedištem u Klagenfurtu u Austriji ima banke u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Sa oko 250 filijala, HGAA opslužuje više od 1,2 miliona klijenata, uključujući i brojne male i srednje preduzetnike, privatne klijente i lokalnu upravu. Jaka regionalna komponenta HAA banke u jugoistočoj Evropi čini važnim, jer su podrška privredi, tržištu rada i društvu u svakoj zemlji u kojoj rade.

Od 2015.  godine, Advent International (Advent) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) preuzeli su vlasništvo nad ovom mrežom banaka u jugoistočnoj Evropi, od Heta Asset Resolution-a (Heta). Preuzimanje je formalno okončano 17. jula 2015.

Hypo Alpe-Adria-Bank

AD Podgorica

Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica je crmogorski ogranak Hypo Group Alpe Adria, osnovan 2006. godine. Banka posluje na  11 lokacija u Podgorici, Herceg Novom, Nikšiću, Baru, Kotoru, Budvi, Pljevljima i Bijelom Polju. Naših 199  zaposlenih opslužuje više od 34000 klijenta.

Opšti uslovi poslovanja